12.04.2019.

Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAKO CONSTRUCTION DOO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

obavestenje o dospecu pakc01.pdf