14.02.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Erste bank“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o isplati kupona IV.pdf