26.12.2017.

Obaveštenje o izmeni datuma zatvaranja ponude za preuzimanje akcija izdavaoca «DUNAV» a.d. APATIN

Zahtev je dostavljen od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti «Euro Fineks Broker» a.d. Beograd.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca DUNAV a.d. Apatin-Izmena datuma zatvaranja ponude.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DUNAV a.d. Apatin-Izmena datuma zatvaranja ponude.pdf