19.05.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Plandište

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «VENIMA» d.o.o. Novi Sad, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «NAPREDAK» a.d. Plandište.

Prinudni otkup akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Plandište.pdf