15.05.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i I kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Prevremena isplata kupona i glavnice I emisije kratkoročnih obveznica NKM Metalis doo Krruševac..pdf