17.03.2017.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka o szivanju sednice skupstine akcionara.pdf