11.05.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XXV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati pre roka dosšeća I anuiteta XXV emisije kratkoročnih obveznica Instel inženjering doo Novi Sad.pdf