21.06.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VODOPRIVREDA AD SMEDEREVSKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju skupštine 28.06.2022_ Vodoprivreda.pdf