03.12.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice III emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SOBIM ENERGY d.o.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati kupona i glavnice III emisije kratkoročnih obveznica Sobim energy doo Beograd.pdf