15.05.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NOVOSET DOO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati III anuiteta I emisije kratkoročnih obveznica Novoset doo Beograd.pdf