09.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD NEOPLANTA ZAJEDNO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu skupstine akcionara.pdf