13.10.2021.

Obaveštenje o nameri isplate međudividende MONICOM AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Obavestenje.pdf