08.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara ZLATARPLAST AD NOVA VAROŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za skupstinu_zltp_elp.pdf