13.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SWISSLION MILODUH AD KRAGUJEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

poziv za skupštinu MILODUH.pdf