08.01.2021.

Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd.pdf