22.11.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RUDNIK KOVIN AD KOVIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Rudnik Kovin ad Kovin Poziv za vanrednu Skupštinu 10.12.2021..pdf