22.09.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VIK AD VRŠAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC BROKER“ a.d. Beograd.

Poziv akcionarima.pdf