28.08.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PEŠČARA a.d. Subotica

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «PEŠČARA» a.d. Subotica od 21.08.2017. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «PEŠČARA» a.d. Subotica od 24.08.2017. godine, kao i zahteva od člana «SBD broker» a.d. Subotica, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «PEŠČARA» a.d. Subotica, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PEŠČARA a.d. Subotica.pdf