14.09.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SLOGA AD KAĆ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

20200911 SLOGA-Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD SLOGA Kać.pdf