15.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROVEZE-PROIZVODNJA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

EVP-poziv_za_skupstinu.pdf