10.11.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i XI anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati XI kupona III emisije-obaveštenje.pdf