31.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOZARA AD BANATSKO VELIKO SELO

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Poziv skupstina 21.01.19-potpisan.pdf