07.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine- 06.08.2019. alfa plam.pdf