11.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BORA KEČIĆ ATP AD OBRENOVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Bora Kecic ATP Poziv za sednicu skupštine akcionara 2019 .pdf