18.11.2020.

Obaveštenje o nameri isplate likvidacionog ostatka izdavaoca KOPEX MIN FITIP AD NIŠ U LIKVIDACIJI

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Obaveštenje o nameri isplate likvidacionog ostatka - KOPEX MIN-FITIP AD NIŠ-U LIKVIDACIJI.pdf