19.06.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Nikodije Stojanović-Tatko" Prokuplje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 112.137 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTTPKE30856 izdavaoca „NIKODIJE STOJANOVIĆ-TATKO“ Prokuplje (MB: 07107129), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.