06.02.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tezoro broker“ a.d. Beograd

poziv za redovnu sednicu 2020.pdf