29.01.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XXIII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SKUPŠTINA GRADA PANČEVO

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Banca Intesa“ a.d. Beograd

obavestenje XXIII kupon obveznica.pdf