10.11.2017.

Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 06.06.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «ENERGOPROJEKT ENTEL» a.d. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 14.11.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd.pdf