30.06.2022.

Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende izdavaoca TERMIKA-BEOGRAD a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

TERMIKA- BEOGRAD AD - Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende- potpisano.pdf