15.05.2017.

Isplata dividende izdavaoca UNIOR COMPONENTS a.d. Kragujevac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 26.04.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Jorgić broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «UNIOR COMPONENTS» a.d. Kragujevac, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 16.05.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca UNIOR COMPONENTS a.d. Kragujevac.pdf