26.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC Šabac ad Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Jorgić broker“ a.d. Beograd

RTC Šabac - Poziv za ponovljenu redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara 2020-06-26 potpisan.pdf