03.11.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Isplata IV kupona VII emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno ad Sevojno.pdf