14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "STARI JASEN“ a.d. Kraljevo – u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 27.798 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSTJAE43848 izdavaoca „STARI JASEN“ a.d. Kraljevo – u stečaju (MB:17215540), usled zaključenog stečajnog postupka.