06.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT AD NOVA CRNJA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara -FU Banat.pdf