09.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BETONJERKA AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „SBD Broker“ a.d. Subotica

Poziv akcionari 26.09.2019..pdf