10.02.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati glavnice i kupona XVII emisije kratk.obv. Instel Inženjering doo Novi Sad.pdf