30.01.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara PD ZGOP AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti TESLA CAPITAL AD BEOGRAD

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara ZGOP.pdf