13.02.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih (običnih) akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš od 02.02.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora o utvrđivanju cene izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš od 02.02.2017. godine, kao i zahteva od člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš, daje ponudu za sticanje sopstvenih (običnih) akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih (običnih) akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš.pdf