08.11.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SERVO MIHALJ INŽENJERING a.d. Zrenjanin

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara SERVO MIHALJ-INŽENJERING AD ZRENJANIN zakazanu za 29.11.2018.godinu.pdf