25.12.2017.

II emisija korporativnih obveznica izdavaoca „AB SOLUTION" d.o.o. Aleksandrovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „AB SOLUTION" d.o.o. Aleksandrovac, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

KRATKOROČNE OBVEZNICE AB SOLUTION DOO623.pdf