31.08.2017.

Dopuna obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „JUBMES BANKA “ a.d. Beograd

Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara JUBMES banka a.d. -1.pdf