22.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HIDROTEHNIKA - HIDROENERGETIKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Sazivanje Skupštine Hidrotehnika-Hidroenergeetika ad.pdf