09.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INFORMATIKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

SAZIV SKUPŠTINE INFORMATIKAo.pdf