07.08.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati I kupona VII emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno ad Sevojno.pdf