12.05.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd od 20.02.2017. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd od 05.05.2017. godine, kao i zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf