23.10.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC AD Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati X kupona I emisije za izdavaoca Mlekara Šabac a.d..pdf