12.02.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Poziv za ponovljenu Skupštinu akcionara TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK.pdf