18.04.2017.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NLB BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara .pdf