07.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INSA a.d. Zemun

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „TESLA CAPITAL“ a.d. Beograd

Poziv za XI vanrednu Skupstinu akcionara Insa ad Zemun.pdf